ส่งข้อความ SMS Marketing สื่อสารทางตรงที่มีประสิทธิภาพสูง

ส่งข้อความ SMS Marketing สื่อสารทางตรงที่มีประสิทธิภาพสูง

SMS Marketing ยังคงได้รับความสนใจอย่างมากสำหรับธุรกิจหรือองค์กร เพราะเป็นการสื่อสารทางตรงที่มีประสิทธิภาพสูง การส่งข้อความสั้นๆ มีจุดประสงค์ที่แตกต่างกันออกไป เช่น ส่งข้อความโฆษณาประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนข่าวสาร กิจกรรม หรือแจ้งโปรโมชั่นเพื่อกระตุ้นยอดขาย ฯลฯ แม้ว่าในปัจจุบันกระแสการส่ง SMS ระหว่างบุคคลจะลดน้อยลง หรือแทบไม่มีให้เห็นกันแล้ว แต่ในเชิงธุรกิจ ต้องบอกเลยว่าได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย การสื่อสารทางตรงคืออะไร การสื่อสารทางตรง (Direct Marketing) คือ การติดต่อสื่อสารกันระหว่างธุรกิจหรือนักการตลาดกับผู้บริโภคในกลุ่มเป้าหมาย เช่น การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ พูดคุยกันผ่านทางโทรศัพท์ และการส่งข้อความ เป็นต้น โดยเป็นการสื่อสารผ่านสื่อใดสื่อหนึ่งร่วมกัน ดังนั้น จึงถือได้ว่า SMS เป็นเครื่องมือทางการตลาดที่ชัดเจน เข้าถึงผู้รับสารหรือผู้บริโภคได้อย่างตรงไปตรงมา ทำไม SMS Marketing จึงเป็นการสื่อสารทางตรงที่มีประสิทธิภาพสูง SMS Marketing คือ กลยุทธ์ทางการตลาดในรูปแบบหนึ่ง ผ่านการส่งข้อความ SMS เข้าไปยังโทรศัพท์มือถือของผู้บริโภค ปัจจุบันมีการพัฒนาระบบส่งข้อความ หรือส่ง SMS ผ่านเว็บไซต์ให้สามารถส่งได้จำนวนมาก ผ่านการจัดการระบบส่งเพียงแค่ครั้งเดียว และด้วยความที่โทรศัพท์มือถือเป็นอุปกรณ์สื่อสารที่สามารถพกพาติดตัวไปไหนมาไหนได้ตลอดเวลา และการส่งข้อความนั้น ก็ได้รับความสนใจมากกว่า E-mail จึงช่วยกระตุ้นการเปิดอ่านได้ดี และเหตุผลนี้เองที่ทำให้ SMS เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง SMS […]