SMS Marketing ยังคงได้รับความสนใจอย่างมากสำหรับธุรกิจหรือองค์กร เพราะเป็นการสื่อสารทางตรงที่มีประสิทธิภาพสูง การส่งข้อความสั้นๆ มีจุดประสงค์ที่แตกต่างกันออกไป เช่น ส่งข้อความโฆษณาประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนข่าวสาร กิจกรรม หรือแจ้งโปรโมชั่นเพื่อกระตุ้นยอดขาย ฯลฯ แม้ว่าในปัจจุบันกระแสการส่ง SMS ระหว่างบุคคลจะลดน้อยลง หรือแทบไม่มีให้เห็นกันแล้ว แต่ในเชิงธุรกิจ ต้องบอกเลยว่าได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย

การสื่อสารทางตรงคืออะไร

การสื่อสารทางตรง (Direct Marketing) คือ การติดต่อสื่อสารกันระหว่างธุรกิจหรือนักการตลาดกับผู้บริโภคในกลุ่มเป้าหมาย เช่น การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ พูดคุยกันผ่านทางโทรศัพท์ และการส่งข้อความ เป็นต้น โดยเป็นการสื่อสารผ่านสื่อใดสื่อหนึ่งร่วมกัน ดังนั้น จึงถือได้ว่า SMS เป็นเครื่องมือทางการตลาดที่ชัดเจน เข้าถึงผู้รับสารหรือผู้บริโภคได้อย่างตรงไปตรงมา

ทำไม SMS Marketing จึงเป็นการสื่อสารทางตรงที่มีประสิทธิภาพสูง

SMS Marketing คือ กลยุทธ์ทางการตลาดในรูปแบบหนึ่ง ผ่านการส่งข้อความ SMS เข้าไปยังโทรศัพท์มือถือของผู้บริโภค ปัจจุบันมีการพัฒนาระบบส่งข้อความ หรือส่ง SMS ผ่านเว็บไซต์ให้สามารถส่งได้จำนวนมาก ผ่านการจัดการระบบส่งเพียงแค่ครั้งเดียว และด้วยความที่โทรศัพท์มือถือเป็นอุปกรณ์สื่อสารที่สามารถพกพาติดตัวไปไหนมาไหนได้ตลอดเวลา และการส่งข้อความนั้น ก็ได้รับความสนใจมากกว่า E-mail จึงช่วยกระตุ้นการเปิดอ่านได้ดี และเหตุผลนี้เองที่ทำให้ SMS เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง SMS Marketing คือ การสื่อสารไร้สายที่ดีมากๆ นอกจากช่วยกระตุ้นยอดขายแล้ว ยังช่วยสร้างการรับรู้แบรนด์ และทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจได้อีกด้วย

SMS Marketing แบ่งการสื่อสารออกเป็น 2 ประเภท

  • One way sms

การสื่อสารทางเดียว คือ การสื่อสารที่เจ้าของแบรนด์ส่งข้อความออกไปหาลูกค้า เช่น ข้อความแจ้งข้อมูลสินค้าและบริการ ข้อความนำเสนอโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษ ข้อความโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆ เป็นต้น

  • Two way sms

การสื่อสารสองทาง ส่วนใหญ่เรามักจะพบเห็นในรายการทีวี หนังสือพิมพ์ หรือวิทยุต่างๆ ที่เชิญชวนให้ผู้ชมเข้ามาร่วมตอบคำถาม ชิงโชค ชิงรางวัล โดยผู้ร่วมสนุกจะต้องส่งข้อความมายังเบอร์ที่กำหนดไว้ เมื่อส่งมาแล้วจะมีข้อความตอบกลับอัตโนมัติหรือข้อความขอบคุณตอบกลับไป

อย่างไรก็ตาม มีงานวิจัยทางการตลาดที่ระบุไว้ว่าการสื่อสารผ่าน SMS มี Open Rate สูงถึง 98 % เลยทีเดียว นั่นหมายความว่าการส่งข้อความผ่าน SMS คือเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสูง ธุรกิจหรือองค์กรไม่ควรมองข้ามเป็นอันขาด ที่สำคัญการส่งข้อความผ่าน SMS ยังมีต้นทุนที่ต่ำกว่าการสื่อสารผ่านช่องทางอื่นๆ ด้วย ไม่ว่าจุดประสงค์ด้านการตลาดของคุณคืออะไร หากคุณมีการนำ SMS มาใช้ในการสื่อสาร สร้างสรรค์เนื้อหาข้อความให้มีความน่าสนใจ และส่งข้อความเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้ตรงจุด โอกาสประสบความสำเร็จ หรือโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ก็ไม่ไกลเกินเอื้อม

Author