Lifestyle
ส่งข้อความ SMS Marketing สื่อสารทางตรงที่มีประสิทธิภาพสูง

ส่งข้อความ SMS Marketing สื่อสารทางตรงที่มีประสิทธิภาพสูง

SMS Marketing ยังคงได้รับความสนใจอย่างมากสำหรับธุรกิจหรือองค์กร เพราะเป็นการสื่อสารทางตรงที่มีประสิทธิภาพสูง การส่งข้อความสั้นๆ มีจุดประสงค์ที่แตกต่างกันออกไป เช่น ส่งข้อความโฆษณาประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนข่าวสาร กิจกรรม หรือแจ้งโปรโมชั่นเพื่อกระตุ้นยอดขาย ฯลฯ แม้ว่าในปัจจุบันกระแสการส่ง SMS ระหว่างบุคคลจะลดน้อยลง หรือแทบไม่มีให้เห็นกันแล้ว แต่ในเชิงธุรกิจ ต้องบอกเลยว่าได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย

การสื่อสารทางตรงคืออะไร

การสื่อสารทางตรง (Direct Marketing) คือ การติดต่อสื่อสารกันระหว่างธุรกิจหรือนักการตลาดกับผู้บริโภคในกลุ่มเป้าหมาย เช่น การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ พูดคุยกันผ่านทางโทรศัพท์ และการส่งข้อความ เป็นต้น โดยเป็นการสื่อสารผ่านสื่อใดสื่อหนึ่งร่วมกัน ดังนั้น จึงถือได้ว่า SMS เป็นเครื่องมือทางการตลาดที่ชัดเจน เข้าถึงผู้รับสารหรือผู้บริโภคได้อย่างตรงไปตรงมา

ทำไม SMS Marketing จึงเป็นการสื่อสารทางตรงที่มีประสิทธิภาพสูง

SMS Marketing คือ กลยุทธ์ทางการตลาดในรูปแบบหนึ่ง ผ่านการส่งข้อความ SMS เข้าไปยังโทรศัพท์มือถือของผู้บริโภค ปัจจุบันมีการพัฒนาระบบส่งข้อความ หรือส่ง SMS ผ่านเว็บไซต์ให้สามารถส่งได้จำนวนมาก ผ่านการจัดการระบบส่งเพียงแค่ครั้งเดียว และด้วยความที่โทรศัพท์มือถือเป็นอุปกรณ์สื่อสารที่สามารถพกพาติดตัวไปไหนมาไหนได้ตลอดเวลา และการส่งข้อความนั้น ก็ได้รับความสนใจมากกว่า E-mail จึงช่วยกระตุ้นการเปิดอ่านได้ดี และเหตุผลนี้เองที่ทำให้ SMS เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง SMS Marketing คือ การสื่อสารไร้สายที่ดีมากๆ นอกจากช่วยกระตุ้นยอดขายแล้ว ยังช่วยสร้างการรับรู้แบรนด์ และทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจได้อีกด้วย

SMS Marketing แบ่งการสื่อสารออกเป็น 2 ประเภท

  • One way sms

การสื่อสารทางเดียว คือ การสื่อสารที่เจ้าของแบรนด์ส่งข้อความออกไปหาลูกค้า เช่น ข้อความแจ้งข้อมูลสินค้าและบริการ ข้อความนำเสนอโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษ ข้อความโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆ เป็นต้น

  • Two way sms

การสื่อสารสองทาง ส่วนใหญ่เรามักจะพบเห็นในรายการทีวี หนังสือพิมพ์ หรือวิทยุต่างๆ ที่เชิญชวนให้ผู้ชมเข้ามาร่วมตอบคำถาม ชิงโชค ชิงรางวัล โดยผู้ร่วมสนุกจะต้องส่งข้อความมายังเบอร์ที่กำหนดไว้ เมื่อส่งมาแล้วจะมีข้อความตอบกลับอัตโนมัติหรือข้อความขอบคุณตอบกลับไป

อย่างไรก็ตาม มีงานวิจัยทางการตลาดที่ระบุไว้ว่าการสื่อสารผ่าน SMS มี Open Rate สูงถึง 98 % เลยทีเดียว นั่นหมายความว่าการส่งข้อความผ่าน SMS คือเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสูง ธุรกิจหรือองค์กรไม่ควรมองข้ามเป็นอันขาด ที่สำคัญการส่งข้อความผ่าน SMS ยังมีต้นทุนที่ต่ำกว่าการสื่อสารผ่านช่องทางอื่นๆ ด้วย ไม่ว่าจุดประสงค์ด้านการตลาดของคุณคืออะไร หากคุณมีการนำ SMS มาใช้ในการสื่อสาร สร้างสรรค์เนื้อหาข้อความให้มีความน่าสนใจ และส่งข้อความเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้ตรงจุด โอกาสประสบความสำเร็จ หรือโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ก็ไม่ไกลเกินเอื้อม